Projekt Jedeme na výlet představuje dětem členy sdružení České dědictví UNESCO a Česká inspirace.

Zpět na hlavní stránku - Zpět na stránku Příběhy


Příběh z Prahy

Praha je hlavní a největší město naší země. My si ale povíme příběh z doby, kdy Praha ještě neexistovala a na jejím místě byly jen husté lesy, kterými se kroutilo koryto řeky Vltavy.

Náš příběh se prý stal na místě zvaném Vyšehrad, kde bydlel vojvoda Krok a jeho tři dcery Kazi, Teta a Libuše. Všechny tři prý byly nadány kouzelnou mocí, ale nejslavnější z nich byla Libuše, která prý uměla předpovídat budoucnost. A tak jednoho dne šla na procházku na hradby, zastavila se a řekla: "Vidím město veliké a jeho sláva hvězd se dotýká. Vypravte družinu, ať se vydá lesem přes řeku a vyjde na kopec. Tam najdete muže, který staví dům. Na tom místě postavte hrad, protože kolem něj to veliké město vyroste." A tak družina vyrazila a skutečně na tom místě našla muže, který si tam zrovna postavil dům. Zrovna prý otesával práh ke dveřím, aby ho zasadil, a proto bylo rozhodnuto, že město se bude na jeho památku jmenovat Praha.

Zvláštní je, že nikdo nevypráví, co udělal ten muž, když mu řekli, že na místě, kde je jeho nový dům, chtějí postavit hrad. To víte, o obyčejných lidech se toho učebnicích dějepisu moc nenamluví.


Písnička z Prahy


Písnička z Prahy - Filip Pýcha
create counter