Projekt Jedeme na výlet představuje dětem členy sdružení České dědictví UNESCO a Česká inspirace.

Zpět na hlavní stránku - Zpět na stránku Příběhy


Příběh z Kutné Hory

Vypráví se, že kdysi, když ještě město Kutná Hora neexistovalo, vyrazil si jeden mnich do lesa a na kopci našel hroudu stříbra. A aby to místo znovu našel, položil tam svoji kutnu (svůj mnišský oděv). Podle té kutny dostalo potom město, které tam vyrostlo, svoje jméno. Přiznám se vám, děti, že se mi to moc nezdá. Spíš bych řekl, že se Kutná Hora jmenuje podle toho, že se tam kutalo v zemi, ale kdo ví?

To město bylo bohaté, ale všichni se tam dobře neměli. Horníci museli kutat víc a víc, protože cestou do Prahy ke králi, pro kterého to stříbro těžili, se spousta stříbra ztratila. A tak se horníci zlobili a nakonec se rozhodli, že přestanou pracovat. A všichni se vylekali. I král se vylekal. "Kde já teď budu brát peníze?", zlobil se král. "Nechte ty, kdo nejvíc zlobí a nechtějí pracovat, zavřít do vězení." A tak byli předáci horníků ve vězení a mnozí i zemřeli.

Ale pravda nakonec vyšla najevo. Ukázalo se, že bohatí kutnohorští měšťané a šlechtici králi jeho stříbro kradli a proto ho bylo málo. Ti měšťané pak byli po zásluze potrestáni. Smutné je jen to, že horníkům to už moc nepomohlo.


Písnička z Kutné Hory


Písnička z Kutné Hory - Filip Pýcha
create counter