Projekt Jedeme na výlet představuje dětem členy sdružení České dědictví UNESCO a Česká inspirace.

Zpět na hlavní stránku - Zpět na stránku Písničky


Písnička ze Žďáru na Sázavou

Písnička o tajemství a zvláštním kostele, kde je skoro všeho pět

CV řece Sázavě - v řece Sázavě
Cryby si plavou - ryby si plavou,
Cnad tou řekou je - nad tou řekou je
CŽďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou.
CNad tím městem je - nad tím městem je
CHora Zelená - Hora Zelená
Ctam pan Santini - tam pan Santini
Ckostel stavět má - kostel stavět má.
FTakový kosGtel neviděl Cještě svět - ještě svět
Cvšeho bude pět.

Pane Santini, co to mluvíte?
Komu ten kostel, komu stavíte?
Komu ho stavím? Muži dobrému,
Svatému Janu Nepomuckému.
Nespatříte věci čtyři ani tři
ale všeho pět.

Pročpak bude mít kostel všeho pět?
Kdo má tomuhle divu rozumnět?
Proto bude mít všeho právě pět,
jako měl svatý kolem hlavy hvězd.
Když svatého Jana našli u řeky
viděli pět hvězd.

Pane Santini, zeptat bych se chtěl,
pročpak ty hvězdy kolem sebe měl?
Protože ten muž spravedlivý byl,
právě jak ryba tajemství chránil.
Nesměl říct, co královna mu svěřila
tak ho prosila.

V řece Sázavě ryby si plavou,
nad tou řekou je Žďár nad Sázavou.
Tam pan Santini kostel postavil,
Nepomuckého Jana oslavil.
V kostele se opakuje všeho pět
jen jedna věc ne.

Jen jazyk jededn přímo nad námi -
rybí tajemství s pěti hvězdami.
Tajemství totiž každý může mít
a věc ošklivá je ho vyzradit.
Ani ryby nechtějí nic vysvětlit
a tak to má být.Písnička ze Žďáru nad Sázavou - Filip Pýcha
create counter