Projekt Jedeme na výlet představuje dětem členy sdružení České dědictví UNESCO a Česká inspirace.

Zpět na hlavní stránku - Zpět na stránku Písničky


Písnička z Chebu

Jediná smutná písnička o tom, že člověk někdy nerozpozná falšné přátele

CKdyž válka Emizlá zuAmiří
Cnikdo už Eminikomu Aminevěří
CNepozná se Emipřítel Amivěrný a přítel CfalešEmiAmi
Albrecht z Valdštejna bojem zmožený
zestárlý a nemocný
vyrazil do Chebu k přátelům svým

Johan Kepler to věděl:
není každý kdo se tak tváří věrný přítel.
Na to jsem ani žádný horoskop dělat nemusel

A tak Jednoho sychravého rána
zavrzala v Chebu brána
nemocný vévoda Albrechtza branou stál.
Nemocí unavený, že by až spal
Nikdo ho v Chebu nevítal.
v domě na náměstí se ubytoval.

Johan Kepler to věděl...

Plukovník Buttler už ví
že vévodu do rána zavraždí.
Pozval Valdštejna i s družinou na večeři.
Valdštejn zůstal doma nemocný,
ostatní však na večeři šli.
Uprostřed večeře do síně vpadly vojenské oddíly.

Johan Kepler to věděl...

Krátce zápasili
a když všechny od Valdštejna pobili
Buttler a spiklenci se vydali k příbytku vévody.
Vtrhli do vévodova obydlí
a tam vévodu jednou ranou probodli.
a Valdštejnovu mrtvolu na hradě vystavili.

Johan Kepler to věděl...Písnička z Chebu - Filip Pýcha
create counter